Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có gì đặc biệt ?

0971 44 5555
0774 78 88 98
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có gì đặc biệt ?
Ngày đăng: 08/08/2022 11:33 AM

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có gì đặc biệt?

 

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có 7.919 ha đất tự nhiên. Trong đó, đất nông nghiệp là 2.170 ha, đất phi nông nghiệp là 5.737 ha và đất chưa sử dụng là 11,79 ha.

Về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy hoạch được duyệt, thành phố có 1.010 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp; 87,45 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 46,04 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Cũng theo quy hoạch vừa được phê duyệt, đất chưa sử dụng trong kỳ quy hoạch chỉ tập trung đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp là 48,16 ha.

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, đến năm 2030, thành phố có 1.316 ha đất ở, tăng 460,24 ha so với hiện trạng năm 2020.

Đáng chú ý, về khu chức năng, đến năm 2030, thành phố có 2.192 ha đất khu đô thị (trong đó có các khu đô thị mới), tăng 908,36 ha so với hiện trạng năm 2020,…

UBND tỉnh Ninh Thuân giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cơ quan chuyên môn chuyển thông tin hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào bản đồ địa chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai đến từng thửa đất.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có gì đặc biệt?

Ảnh minh họa

thu hồi đất hơn 370 ha đất trong năm 2022

Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo quy hoạch được phê duyệt, năm 2022, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có 7.919 ha đất tự nhiên.

Trong đó, đất nông nghiệp có 2.787,03 ha, chiếm 35,20 % tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 5.093,76 ha, chiếm 64,32 % tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng là 38 ha, chiếm 0,48 % tổng diện tích tự nhiên.

Năm 2022, thành phố sẽ thu hồi 370,11 ha. Trong đó, thu hồi đất nông nghiệp là 315,89 ha và thu hồi đất phi nông nghiệp là 54,22 ha.

Song song với đó, theo kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 377,40 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 19,06 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 14,97 ha.

Ngoài ra, năm 2022, thành phố có hàng loạt công trình, dự án thu hồi đất.

Trong đó có 37 công trình, dự án chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 đã được thông qua HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 về phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đơn cử như Khu đô thị mới Tân Hội quy mô 91,10 ha; Khu đô thị mới Tây Bắc quy mô 91,37 ha; Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3) quy mô 74,13 ha…

Đồng thời có 24 công trình, dự án chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 chưa thông qua HĐND tỉnh về thu hồi đất năm 2022, như Khu đô thị mới Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn (tổng diện tích dự án 201,8 ha thì riêng diện tích đất thuộc TP.Phan Rang-Tháp Chàm đã là 192,28 ha): Khu đô thị mới Đông Nam 1 quy mô 99,95 ha; Khu đô thị sinh thái sông Dinh 2 (Khu vực TP.Phan Rang-Tháp Chàm) quy mô 120,55 ha; Khu đô thị mới Đông Nam 3 quy mô127 ha…

Đối với công trình, dự án đăng ký năm 2022, có 12 công trình, dự án năm 2022 đã được thông qua HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 về phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Một số dự án có thể kể nến như, dự án Khu đô thị mới Tấn Tài quy mô 71,10 ha; Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư Yên Ninh quy mô 33,6 ha; Khu đô thị Phước Mỹ 2 (giai đoạn 1) quy mô 20,60 ha…

Zalo
Hotline